SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Invasiva sjukdomar som orsakas av meningokockbakterier är visserligen ovanliga men allvarliga och kan ha ett oerhört snabbt sjukdomsförlopp där tid till läkarvård är avgörande. Här har vi sammanställt svar på frågor om meningokocker.

HUR SMITTAR MENINGOKOCKER?
VILKA SJUKDOMAR ORSAKAS AV MENINGOKOCKER?
ÄR MENINGOKOCKER VANLIGA BAKTERIER?
VILKA ÄR SYMTOMEN PÅ MENINGOKOCKER?
I VILKEN ÅLDER ÄR MENINGOKOCKER FARLIGA?
HUR BEHANDLAR MAN MENINGOKOCKINFEKTIONER?
HUR SKYDDAR MAN SIG MOT MENINGOKOCKINFEKTıON?
HUR LÅNG ÄR INKUBATIONSTIDEN?