FÖREBYGGANDE AV INFEKTION

Som många andra bakterier överförs även meningokocker via luftburen droppsmitta som t ex hosta eller nysningar. Men också tätt familjeliv, som att dela sovrum, gå på samma förskola/skola/universitet, eller att man delar husgeråd. Sociala faktorer som fest, rökning och salivutbyte genom ex. kyssar ökar risken att smittas. Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen.

HYGİEN

VACCINATION