Förebyggande av meningokocksjukdom

Som många andra bakterier överförs även meningokocker via luftburen droppsmitta som vid exempelvis nysningar och hosta. Man smittas vid olika typer av socialt umgänge, såsom i familjelivet, med skolkamraterna, arbetskollegorna eller vännerna. Risken att bli smittad ökar om man kommer i kontakt med en bärares saliv, tex vid en kyss, eller om man dricker ur samma flaska. Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen. 

Meningokocker smittar mellan människor. Lär dig hur du kan undvika smitta genom bra hygien och läs här för att se om just du kan behöva vaccinera dig mot meningokocker.

Hygien

God hygien kan bidra till förebyggande av meningokockinfektioner, eftersom meningokockbakterierna dör snabbt utanför kroppen. Var noga med att inte hosta eller nysa rakt ut och tvätta händerna ofta!

Vaccination

Vaccination är ett sätt att skydda sig mot meningokocksjukdomar. Idag finns vaccin som förebygger meningokocksjukdom som är orsakad av de 5 vanligaste serogrupperna.

Alla människor kan få en meningokockinfektion men de mest utsatta i Sverige är:

  • •  Barn under 4 år
  • •  Tonåringar och yngre vuxna, 15–25 år
  • •  På senare år har antalen sjukdomsfall också ökat hos äldre
  • •  Resenärer till områden där meningokockinfektion är vanligt förekommande eller där det kan uppstå epidemier. Exempelvis resenärer till det så kallade ”meningokockbältet”, söder om Sahara, utbytesstudenter till vissa universitet i utlandet, t ex USA och Storbritannien, resenärer till Haji
  • •  Medicinska riskgrupper som patienter utan mjälte eller med immunbristsjukdomar


Kontakta en vaccinationscentral för råd kring när vaccin mot meningokocker rekommenderas.
 

Hitta närmaste vaccinatör här.