Vad är meningokocker?  

Meningokocken, Neisseria meningitidis, är en bakterie som i värsta fall kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Meningokocker finns naturligt i svalget på människor och ungefär tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att ha några symtom. Sjukdomar som orsakas av meningokocker är allvarliga men ovanliga. År 2018 rapporterades 56 allvarliga fall av meningokocksjukdom i Sverige och det är en anmälningspliktig sjukdom.

Meningokocker kan orsaka sjukdom i alla åldrar, men de minsta barnen, ungdomar och unga vuxna är de som löper störst risk att drabbas. Bakterien överförs via saliv, t ex vid nysningar, pussar eller genom att använda samma bestick eller att dricka ur samma glas eller flaska. Därför drabbas oftast personer som vistas i miljöer med täta och nära kontakter med varandra, som på förskolor/skolor/universitet eller i miljöer där man bor tätt inpå varandra. Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen.

Det finns flera olika grupper av meningokockbakterier så kallade serogrupper. Serogrupperna A, B, C, W och Y är de huvudsakliga orsakerna till meningokocksjukdom.

Sjukdomsformer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Meningit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Sepsis (blodförgiftning på grund av meningokockbakterier I blodet)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Meningit

Tidiga symptom:

Kräkningar

Huvudvärk

Nackstyvhet

Ljuskänslighet

Förvirring, yrsel

Allvarliga / akuta symptom

Utslag

Sömnighet, svårt att väcka

Kramper (anfall)

Sepsis

Tidiga symptom:

Feber och kräkningar

Ledsmärta, muskelsmärta

Kalla fötter och händer, rysningar/frossa

Blek eller fläckig hud

Snabb andning eller andfåddhet. Förjhöjd puls

Allvarliga / akuta symptom

Sömnighet, stel blick, svårt att väcka

Utslag

Förvirring

Hur smittar meningokocker?

Som många andra bakterier överförs även meningokocker via luftburen droppsmitta från t ex hosta eller nysningar. Men också tätt familjeliv, som att dela sovrum, gå på samma förskola /skola  /universitet, eller att man delar husgeråd. Sociala faktorer som fest, rökning och salivutbyte genom kyssar osv ökar risken att smittas. Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen

Upp till tjugofem procent av tonåringar är bärare av meningokocker utan att ha några symtom. Alltså kan man komma i kontakt med meningokocker inom familjen eller bland vänner utan att någon är sjuk.

Behandling av närstående

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Konsekvenser av sjukdomen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Vilka sjukdomar orsakas av meningokocker?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Är meningokocker vanliga bakterier?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Vilka är symtomen på meningokocker?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

I vilken ålder är meningokocker farliga?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Hur behandlar man meningokockinfektioner?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Hur skyddar man sig mot meningokockinfektion?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Hur lång är inkubationstiden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elementum sagittis vitae et leo duis ut. Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

Inkubationstiden hos den som insjuknar är vanligen 2-3 dygn.