ORDLISTA

BAKTERIEMI

Förekomst av bakterier i blodet. Kan orsaka blodförgiftning.

MENINGIT

Inflammation av hjärnhinnorna. Meningit orsakas av virus eller bakterier.

MENINGOKOCKER

Nesseria meningitidis - bakterier som kan orsaka meningokocksjukdom. Bakterien är oftast en del av den normala bakteriefloran i näshåla och svalg.

SEPSIS

Blodförgiftning. Infektion som är orsakad av bakterier i blodet.

INVASIV

Sprids inuti kroppen

MENINGITBÄLTET

Områden i Afrika där risken för meningkocksjukdom är hög.

PETEKIER

Hudblödningar


SEROTYP/SEROGRUPP

En undergrupp till en viss bakterie eller virus.