Ordlista

Bakteriemi

Förekomst av bakterier i blodet.

Meningitbältet

Områden i Afrika där risken för meningkocksjukdom är hög.

Hjärnhinneinflammation (Meningit)

Inflammation av hjärnhinnorna. Meningit orsakas av virus eller bakterier.

Petekier

Hudblödningar

Meningokocker

Nesseria meningitidis - bakterier som kan orsaka meningokocksjukdom. Bakterien är oftast en del av den normala bakteriefloran i näshåla och svalg.

Serotyp

En undergrupp till en viss bakterie eller virus.

Sepsis (Blodförgiftning)

Blodförgiftning. Infektion som oftast är orsakad av bakterier i blodet.

Invasiv

Sprids inuti kroppen