Symptom på sepsis (blodförgiftning)

Sepsis kan orsakas av olika bakterier, virus och ibland svamp. När man drabbas av sepsis har man en infektion som påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande.

Effekterna av sepsis är att du känner dig väldigt sjuk och blir så pass svag att du kan få svårt att ta hand om dig själv.  

Några av de vanligaste symptomen vid sepsis:

  • Svårt att andas
  • Feber och frossa   
  • Sinnesförvirring och medvetandesänkt 
  • Smärta i leder, mage, rygg, eller muskler 
  • Muskelsvaghet där du varken kan stå eller gå. Blir extra påtagligt om du är äldre.

Du behöver inte ha alla dessa symptom för att ha sepsis, men ju fler du uppfyller, desto större är sannolikheten att det är just sepsis som gjort dig sjuk.

Det finns dem som tror att röda ränder och streck på huden kan vara ett tecken på sepsis. Detta behöver dock inte stämma om du i övrigt känner dig helt frisk och feberfri. Däremot kan det vara att en infektion håller på att bildas i ett sår vilket du också kan behöva söka vård för.