Behandling av sepsis (blodförgiftning)

Det man vill göra när man behandlar sepsis är att få bort infektionen så fort som möjligt samt undvika komplikationer. Ju fortare man kan påbörja behandlingen av antibiotika, som ofta ges direkt ut i blodet, desto bättre för att undvika att kroppen tar skada . Påbörjar man behandlingen i ett tidigt skede brukar de som blivit drabbade bli helt återställda. Däremot få man ofta spendera ca 1-2 veckor på sjukhus och därefter kan det dröja några dagar innan man helt är på fötterna igen. Behandlingen med antibiotika fortsätter vanligtvis i några veckor även efter infektionen är under kontroll. 

Ibland kan sjukvården inte fastställa en orsak till varför man drabbas av sepsis. Oftast beror det på bakterier men i visso fall kan det även bero på virus eller svamp. Mer allvarliga fall av sepsis kan kräva intensivvård. Ibland kan insatser för att hjälpa med blodtrycket, blodcirkulation, andning och njurfunktionen behövas. Sepsis är väldigt allvarligt och kan i värsta fall vara livshotande. Ungefär var tionde som drabbas avlider. Därför är det viktigt att söka vård så fort som möjligt. 

Komplikationer till följd av sepsis

Det är mycket ovanligt att bli allvarligt sjuk i sepsis om du är under 50 år och i övrigt frisk. Men alla som blir svårt sjuka i sepsis blir inte helt återställda och ungefär var tionde person som får sepsis avlider. Risken att avlida ökar markant hos personer över 75 års ålder.