Symptom på hjärnhinneinflammation (meningit)

Symptomen på hjärnhinneinflammation skiljer sig beroende på om den orsakas av virus eller bakterier. Vid de tillfällen då den orsakas av virus är sjukdomsbilden mildare och kommer ofta i två faser eller episoder. 

Vanliga symptom vid hjärnhinneinflammation

  • Illamående
  • Huvudvärk
  • Feber
  • Stelhet kring nacken
  • Ljud- och ljuskänslighet

Hjärnhinneinflammation hos barn

Det kan vara svårt att diagnosticera hjärnhinneinflammation hos barn eftersom symptomen inte är lika tydliga som hos vuxna. I vissa fall blir fontanellerna (områden på huvudet där skallbenet inte vuxit ihop hos barn) spänt och till viss del buktande. Ibland får små barn inte feber av hjärnhinneinflammation och detta gäller oavsett om det är virus eller bakterier som är orsaken. Istället kan barnens allmäntillstånd vara försämrat och huden kan vara gråblek. Studier visar att risken för varaktiga hjärnskador är störst hos de allra minsta barnen speciellt de som är födda för tidigt. 

Läs mer om hjärnhinneinflammation

Läs mer

Hjärnhinneinflammation

Läs mer

Behandling