Behandling av hjärnhinneinflammation (meningit)

Vid hjärnhinneinflammation orsakad av virus blir man oftast frisk utan behandling. Orsakas hjärnhinneinflammationen av bakterier är det viktigt att få antibiotika så snabbt som möjligt för att minska risken för att dö eller få bestående skador. Sök därför genast vård om du eller någon närstående har symptom på hjärnhinneinflammation. Är hjärnhinneinflammationen orsakad av bakterier kommer sjukdomstillståndet vara så pass allvarligt att det krävs sjukhusinläggning och att antibiotika ges intravenöst.