Vad är hjärnhinneinflammation (meningit)?

Hjärnhinneinflammation betyder att hinnorna mellan hjärnan och skallbenet har blivit inflammerade. De flesta blir friska inom ett par veckor och vanligtvis är det virus som är orsaken, men du kan också få hjärnhinneinflammation av bakterier och då är det oftast väldigt allvarligt och du behöver omgående söka läkarvård. 

Man ser ofta orden meningit och meningitis användas i samband med hjärnhinneinflammation men det är egentligen bara den engelska benämningen på hjärnhinneinflammation och betyder i grund och botten exakt samma sak. 

Hur orsakar meningokocker hjärnhinneinflammation?

Meningokockbakterien är en av anledningarna till varför man kan få hjärnhinneinflammation. 

Meningokockerna tränger sig in i blodet och sprider sig genom kroppen. Detta skapar i sin tur en inflammation som triggar immunförsvaret som skadar kroppens organ. 

Epidemisk hjärnhinneinflammation

Ibland kan man höra begreppet epidemisk hjärnhinneinflammation men vad betyder det egentligen och hur skiljer det sig från vanlig hjärnhinneinflammation? Jo, ordet epidemisk syftar till att det uppträder i epidemier och en epidemi är när det sker ett utbrott av något, vanligtvis en infektionssjukdom, som snabbt sprider sig mellan människor. 

Läs mer om hjärnhinneinflammation

Läs mer

Symptom och orsak

Läs mer

Behandling