Information om meningokocker

Meningokocken, Neisseria meningitidis, är en bakterie som i värsta fall kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Meningokocker finns naturligt i svalget på människor och ungefär tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att ha några symtom. Sjukdomar som orsakas av meningokocker är allvarliga men ovanliga. 50-100 fall av meningokocksjukdom rapporteras varje år i Sverige

Meningokocker kan orsaka sjukdom i alla åldrar, men de minsta barnen, ungdomar och unga vuxna är de som löper störst risk att drabbas. På senare år i Sverige har antalen sjukdomsfall också ökat hos äldre personer. Bakterien överförs via saliv, t ex vid nysningar, pussar eller genom att använda samma bestick eller att dricka ur samma glas eller flaska. Därför drabbas oftast personer som vistas i miljöer med täta och nära kontakter med varandra, som på förskolor/skolor/universitet eller i miljöer där man bor tätt inpå varandra. Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen.

Det finns flera olika grupper av meningokockbokterier, så kollade serogrupper. Serogrupperno A, B, C, W och Y är de huvudsakliga orsakerna till meningokocksjukdom. 
 

Sjukdomsformer

Meningokokockbokterier sprids som luftburen droppsmitta som vid exempelvis nysningar och hosta. Mon smittas vid olika typer av socialt umgänge, såsom i familjelivet, med skolkamraterna, arbetskollegorna eller vännerna. Risken att bli smittad ökar om mon kommer i kontakt med en bärares saliv, tex vid en kyss, eller om mon dricker ur samma fiasko. På denna sido hittar du information om meningokockbokterier, vilka sjukdomar de orsakar och hur du kon skydda dig mot infektion. 

Meningit

Vid hjärnhinneinflammation orsakar meningokockbakterier inflammation i membranen som skyddar hjärnan och ryggmärgen.

Symtom och behandling


Tidiga symtom kan misstolkas som influensa. Vanliga symtom på hjärnhinneinflammation är huvudvärk, illamående, kräkningar, feber, nackstyvhet och känslighet för ljud och ljus. Huvudvärken brukar komma snabbt och kännas kraftigare än vanlig huvudvärk.

Hjärnhinneinflammation som är orsakad av meningokockbakterier behandlas alltid med antibiotika. Det är viktigt att behandlingen påbörjas så fort som möjligt.

Sepsis (blodförgiftning på grund av meningokockbakterier i blodet)

Vid meningokocksepsis har meningokockbakterier, som trängt in i blodet, spridit sig genom hela kroppen och orsakar inflammation i flera organ och kroppsdelar.

Symptom och behandling

Tidiga tecken på sepsis (blodförgiftning) som orsakas av meningokocker kan innefatta muskel- och ledvärk i benen, kalla händer och fötter och frossa. Huden kan vara fläckig och patienten kan få feber och kräkningar. Typiska symptom på sepsis är hög puls (över 90 slag/ min), hög feber eller betydligt lägre kroppstemperatur (under 36 grader), illamående och snabb andning. Patienter med sepsis behandlas i intensivvården. Antibiotika ges intravenöst omedelbart.

Glastest för att undersöka för hemorragiska utslag

Ett typiskt symptom på meningokocksepsis är små röda utslag som är punktformade blödningar s.k. petekier. Detta beror på att meningokockbakterier, som har trängt in i blodomloppet, förökar sig och släpper ut toxiner (gift). Toxinerna bryter ner blodkärlens väggar och orsakar blödning under huden. Man kan använda ett enkelt glasprov för att testa om utslag är petekier. Glasprovet utförs genom att man trycker ett glas mot utslaget. Om utslaget inte bleknar eller försvinner, är det möjligt att det är en blödning orsakad av meningokocker.

Obs! När utslaget är "färskt", dvs har nyligen uppstått, kan utslaget blekna under tryck, så det kan vara nödvändigt att utföra glastestet flera gånger.

Meningit eller meningokocksepsis?

En person kan drabbbas av antigen meningit eller meningokocksepsis eller båda två samtidigt. Meningit orsakad av meningokocker och sepsis har många liknande symptom. Meningokocksepsis är nästan alltid associerad med hemorragiska utslag.

 

Meningit

Symptom:

Kräkningar

Huvudvärk

Nackstyvhet

Ljuskänslighet


​​​​​​​Förvirring, yrsel

Utslag

Sömnighet, svårt att väcka

Kramper (anfall)

Sepsis

Symptom:

Feber och kräkningar

Ledsmärta, muskelsmärta

Kalla fötter och händer, rysningar/frossa

Snabb andning eller andfåddhet. Förhöjd puls

Sömnighet, stel blick, svårt att väcka

Utslag

Förvirring


Hur smittar meningokocker?

Som många andra bakterier överförs även meningokocker via luftburen droppsmitta från t ex hosta eller nysningar. Men också tätt familjeliv, som att dela sovrum, gå på samma förskola/skola/universitet, eller att man delar husgeråd. Risken att bli smittad ökar om man kommer i kontakt med en bärares saliv, t ex vid en kyss eller att man delar en cigarett eller dricker ur samma flaska.  Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen

Meningokocker är bakterier som ganska ofta finns i svalget hos friska personer. Alltså kan man komma i kontakt med meningokocker inom familjen eller bland vänner utan att någon är sjuk.

Behandling av närstående

Om någon har fått en meningokockinfektion, eller om det finns stark misstanke om att det är just meningokocker som den personen har drabbats av, kan de närstående få behandling med antibiotika i förebyggande syfte. Vaccination kan också bli aktuellt för att förhindra smittspridning.

Konsekvenser av sjukdomen

En invasiv meningokocksjukdom är allvarlig. Ungefär tio procent av dem som blir sjuka dör. Ungefär 20 procent av de som drabbas får långvariga eller kroniska besvär. På grund av försämrad blodförsörjning kan även amputation bli nödvändig.

Vilka sjukdomar orsakas av meningokocker?

Meningokocksjukdomar är ovanliga men allvarliga. Meningokocken, Neisseria meningitidis, kan i värsta fall orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Andra mer ovanliga varianter av meningokockinfektioner är exempelvis öroninflammation, lungflammation och ledinflammation.

Är meningokocker vanliga bakterier?

Ungefär tio procent av befolkningen är bärare av meningokocker, många utan att vara sjuka eller ha symtom. Meningokocksjukdomar är ovanliga i Sverige. Invasiv meningokocksjukdom är enligt smittskyddslagen anmälningspliktig och mellan 50 - 100 fall rapporteras per år.

Vilka är symtomen på meningokocker?

Tidiga symtom kan misstolkas som influensa, men meningokocksjukdom kan leda till döden inom 24 timmar. Vanliga symtom är huvudvärk, feber, illamående, kräkningar, styvhet i nacken och känslighet för ljus och ljud. Symtomen kommer oftast plötsligt och sjukdomen kan utvecklas snabbt. Meningokockerna kan också sprida sig till blodet och ge sepsis. Det kan ge symtom som förvirring, sänkt medvetande och hudblödningar - så kallade petekier. Vid symtom eller misstanke om meningokocksjukdom, kontakta genast vården.

I vilken ålder är meningokocker farliga?

Meningokockbakterier är farliga för alla åldrar. Men det är vanligast med meningokockinfektion hos små barn, tonåringar och unga vuxna. Meningokocksjukdomar är visserligen ovanliga men oftast allvarliga. Hjärnhinneinflammation är vanligare än sepsis. Man kan ha både hjärnhinneinflammation och sepsis samtidigt. Ungefär tio procent av dem som får allvarlig meningokocksjukdom dör.

Hur behandlar man meningokockinfektioner?

Behandling av (allvarliga) meningokockinfektioner kräver alltid antibiotikabehandling på ett sjukhus.

Hur skyddar man sig mot meningokockinfektion?

För att skydda sig mot smitta ska man se till att ha en god handhygien och ta för vana att inte dela t ex bestick och glas. Ett bra skydd mot meningokocker är att vaccinera sig.

Hur lång är inkubationstiden?

Inkubationstiden hos den som insjuknar är vanligen 2-3 dygn.