INFORMATION OM MENINGOKOCKER

Meningokocken, Neisseria meningitidis, är en bakterie som i värsta fall kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Meningokocker finns naturligt i svalget på människor och ungefär tio procent av befolkningen bär på bakterien utan att ha några symtom. Sjukdomar som orsakas av meningokocker är allvarliga men ovanliga. År 2018 rapporterades 56 allvarliga fall av meningokocksjukdom i Sverige och det är en anmälningspliktig sjukdom.

SJUKDOMSFORMER
MENINGIT
SEPSIS (BLODFÖRGIFTNING PÅ GRUND AV MENINGOKOCKBAKTERIER I BLODET)
MENINGIT SEPSIS
Tidiga symptom: Tidiga symptom:
Kräkningar Feber och kräkningar
Huvudvärk Ledsmärta, muskelsmärta
Nackstyvhet Kalla fötter och händer, rysningar/frossa
Ljuskänslighet Blek eller fläckig hud
Förvirring, yrsel Snabb andning eller andfåddhet. Förjhöjd puls
Allvarliga / akuta symptom Allvarliga / akuta symptom
Utslag Sömnighet, stel blick, svårt att väcka
Sömnighet, svårt att väcka Utslag
Kramper (anfall) Förvirring
MENINGIT
Tidiga symptom:
Kräkningar
Huvudvärk
Nackstyvhet
Ljuskänslighet
Förvirring, yrsel
Allvarliga / akuta symptom
Utslag
Sömnighet, svårt att väcka
Kramper (anfall)
SEPSIS
Tidiga symptom:
Feber och kräkningar
Ledsmärta, muskelsmärta
Kalla fötter och händer, rysningar/frossa
Blek eller fläckig hud
Snabb andning eller andfåddhet. Förjhöjd puls
Allvarliga / akuta symptom
Sömnighet, stel blick, svårt att väcka
Utslag
Förvirring
HUR SMITTAR MENINGOKOCKER?

Som många andra bakterier överförs även meningokocker via luftburen droppsmitta från t ex hosta eller nysningar. Men också tätt familjeliv, som att dela sovrum, gå på samma förskola/skola/universitet, eller att man delar husgeråd. Sociala faktorer som fest, rökning och salivutbyte genom kyssar osv ökar risken att smittas. Meningokockbakterien dör snabbt utanför kroppen

Upp till tjugofem procent av tonåringar är bärare av meningokocker utan att ha några symtom. Alltså kan man komma i kontakt med meningokocker inom familjen eller bland vänner utan att någon är sjuk.

BEHANDLING AV NÄRSTÅENDE

Om någon har fått en menigokockinfektion, eller om det finns stark misstanke om att det är just meningokocker som den personen har drabbats av, kan de närstående få behandling med antibiotika i förebyggande syfte. Vaccination kan också bli aktuellt för att förhindra smittspridning.

KONSEKVENSER AV SJUKDOMEN

En invasiv meningokocksjukdom är allvarlig. Ungefär tio procent av dem som blir sjuka dör. Upp till trettio procent av dem som överlever får långvariga eller kroniska besvär, som till exempel hörselnedsättning, ärrbildningar på huden, muskelsvaghet och neurologiska och motoriska svårigheter. På grund av försämrad blodförsörjning kan även amputation bli nödvändig.

VILKA SJUKDOMAR ORSAKAS AV MENINGOKOCKER?
ÄR MENINGOKOCKER VANLIGA BAKTERIER?
VILKA ÄR SYMTOMEN PÅ MENINGOKOCKER?
I VILKEN ÅLDER ÄR MENINGOKOCKER FARLIGA?
HUR BEHANDLAR MAN MENINGOKOCKINFEKTIONER?
HUR SKYDDAR MAN SIG MOT MENINGOKOCKINFEKTıON?
HUR LÅNG ÄR INKUBATIONSTIDEN?