MENINGOKOCKER ÄR BAKTERIER SOM I VÄRSTA FALL KAN ORSAKA BÅDE HJÄRNHINNEINFLAMMATION OCH BLODFÖRGIFTNING.

Ungefär tio procent av befolkningen är så kallade bärare av meningokockbakterier utan att ha några symtom. De sprids som luftburen droppsmitta som t ex nysningar eller hosta, men också tätt familjeliv som att dela sovrum, gå på samma förskola/skola/universitet. Sociala faktorer som fest, rökning och salivutbyte ökar risken att smittas. På denna sida hittar du information om meningokockbakterier och vilka sjukdomar de orsakar och hur du kan skydda dig mot infektion.