Meningokocksjukdom

En sällsynt men allvarlig sjukdom

Meningokocker är bakterier som i värsta fall kan orsaka både hjärnhinneinflammation och blodförgiftning/sepsis.

Ungefär tio procent av befolkningen är så kallade bärare av meningokockbakterier utan att ha några symtom. Meningokokockbakterier sprids som luftburen droppsmitta som vid exempelvis nysningar och hosta. Man smittas vid olika typer av socialt umgänge, såsom i familjelivet, med skolkamraterna, arbetskollegorna eller vännerna. Risken att bli smittad ökar om man kommer i kontakt med en bärares saliv, tex vid en kyss, eller om man dricker ur samma flaska. På denna sida hittar du information om meningokockbakterier, vilka sjukdomar de orsakar och hur du kan skydda dig mot infektion. 

Hitta din närmaste vaccinatör

Om meningokocker

Här hittar du information om hur meningokockbakterien smittar och om de sjukdomar den kan orsaka.

Läs mer
Vem är i riskgruppen?

Här finns information om vad som ökar risken att bli smittad. Du kan också se vilka länder som har högre risk för meningokocksjukdom och en länk till rekommendationer för resevaccination till olika länder.

Läs mer
Skydda dig mot infektion

Meningokocker smittar vid både direkt kontakt, som till exempel kyssar, och genom så kallad droppsmitta. Lär dig hur du kan undvika smitta och när du kan behöva vaccinera dig.

Läs mer